Oblicz skladke

Regulamin serwisu motobiznes.net

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o serwisie, należy przez to rozumieć serwis internetowy motobiznes.net.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

– Serwis – serwis internetowy motobiznes.net.
– Użytkownik – osoba fizyczna poszukująca ubezpieczenia za pomocą Serwisu.

3. Serwis udostępnia wnioski kontaktowe wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Użytkownik ma możliwość przejścia na stronę ubezpieczyciela i podjęcia tam dalszych działań prowadzących do zakupu ubezpieczenia.

4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w jego działaniu oraz za jakiekolwiek poniesione straty, powstałe pośrednio lub bezpośrednio w wyniku korzystania z Serwisu.

5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, gdy Użytkownik naruszył ten regulamin.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu.

7. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie.