Z jakich wypadków może przysługiwać odszkodowanie ?

1. Wypadki komunikacyjne (drogowe) z udziałem samochodów, motocykli, innych pojazdów, rowerzystów, pieszych:

Np. kolizja drogowa, w wyniku której poszkodowany kierowca lub pasażer doznaje uszkodzenia ciała czy też rozstroju zdrowia

Np. wypadek drogowy, w wyniku którego pieszy ponosi śmierć, a zatem jego najbliższym przysługują określone roszczenia pod adresem ubezpieczyciela z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC

2. Wypadki, za które odpowiedzialność ponosi właściciel/zarządca nieruchomości:

Np. upadek pieszego na oblodzonych/nieodśnieżonych schodach bądź przylegającym do nieruchomości chodniku,

Np. spadnięcie z dachu budynku na przechodzącego pieszego sopli lodu/śniegu lub innych rzeczy,

3. Wypadki przy pracy:

Np. uszkodzenie palców ręki pracownika przy obsłudze maszyny produkcyjnej

Z jakich wypadków może przysługiwać odszkodowanie ?

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *