Na co powinien zwrócić uwagę poszkodowany po wypadku ?

Poszkodowany powinien przede wszystkim zadbać o zgromadzenie i zachowanie dokumentów dla udowodnienia swoich roszczeń w przyszłości. Dotyczyć to może w szczególności:

  • notatki policyjnej z miejsca wypadku,
  • wyroku sądu ustalającego sprawcę wypadku,
  • oświadczeń świadków wypadku
  • dokumentacji medycznej (karty szpitalnej, historii choroby, zaświadczeń z przychodni, dokumentów potwierdzających udział w zabiegach rehabilitacyjnych)
  • faktur, rachunków i innych dokumentów związanych z kosztami leczenia i dotyczących zakupionych lekarstw, urządzeń medycznych (np. wózek inwalidzki, kule, kołnierz ortopedyczny), kosztami przejazdów na leczenie i rehabilitację.

Na co powinien zwrócić uwagę poszkodowany po wypadku ?

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *