Kto powinien wypłacić odszkodowanie ?

Aby skutecznie dochodzić odszkodowania – należy ustalić podmiot, który jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Na ogół będzie nim sprawca wypadku, który spowodował szkodę. Jednak w wielu przypadkach roszczenie o naprawienie szkody można kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela, który udzielił tzw. ochrony ubezpieczeniowej. Klasycznym przykładem może być odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Kto powinien wypłacić odszkodowanie ?

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *