Wszystko o pojęciu szkody całkowitej.

Wszystko o pojęciu szkody całkowitej.

Artykuł 363 kodeksu cywilnego, stanowi, że, gdy przywrócenie uszkodzonemu pojazdowi stanu poprzedniego jest niemożliwe, albo pociąga za sobą zbyt duże koszty naprawy, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Przykładem może być kradzież lub zupełne rozbicie pojazdu, który nie nadaje się więcej do użytku. W takich przypadkach mowa jest o szkodzie całkowitej.

Szkoda całkowita w przypadku ubezpieczenia AC

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC, istnieje różnica pomiędzy określeniem szkody jako całkowitej. Jeżeli mamy wykupioną polisę Autocasco i nasz samochód zostanie uszkodzony, to czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń umowy. Przed podpisaniem powinniśmy się z nim dobrze zapoznać, ponieważ zawarte są tam obowiązki i prawa nasze, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego. Zawarte są także wyłączenia – czyli sytuacje, za które nie ponosi odpowiedzialności ubezpieczyciel. To czy ubezpieczyciel wyda pozwolenie na naprawę naszego auta czy nie zależy w głównej mierze od progu opłacalności naprawy. Przeważnie jest to 70% wartości pojazdu, ale może wahać się w granicach 60-80% wartości posiadanego pojazdu. Jeżeli okazałoby się, że koszty pojazdu będą przekraczały próg opłacalności ubezpieczyciel nie wyda pozwolenia na naprawę naszego auta, a szkoda zostanie uznana za całkowitą. Oznacza to, ze towarzystwo ubezpieczeniowe będzie musiało wypłacić nam odszkodowanie, a jego wysokość ustalana będzie na podstawie pomniejszenia wartości naszego pojazdu jeszcze przed zniszczeniem o wartość pojazdu po zdarzeniu.

Szkoda całkowita w przypadku ubezpieczenia OC

Jeśli natomiast mamy do czynienia ze szkodą w ubezpieczeniu OC kwestia ta jest sporna. Wywołała wiele nieporozumień w wyniku czego, wszczęto postępowania sądowe. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał orzeczenie, z którego wynika, iż szkoda całkowita występuje w sytuacji, gdy pojazd nie nadaje się do naprawy, a koszt naprawienia skasowanego pojazdu przekracza jego wartość w dniu likwidacji szkody.

Naprawa auta po stwierdzeniu szkody całkowitej

Może się zdarzyć tak, że pomimo stwierdzenia przez ubezpieczyciela szkody całkowitej i wypłacenia odszkodowania, będziemy chcieli jednak naprawić swoje auto. Mamy do tego prawo, ponieważ dalej jesteśmy jego właścicielem. Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel przejmie uszkodzony pojazd, ale nie jest to jego obowiązkiem. W takim przypadku nie możemy liczyć na pomoc od ubezpieczyciela – może, że zdecydujemy się na sprzedaż zniszczonego pojazdu.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *