Warunki ubezpieczenia NNW

Warunki ubezpieczenia NNW

Polisę NW może nabyć każdy – kierowca, pasażer, pieszy. Warunki ubezpieczenia zwykle podaje sam ubezpieczyciel ponieważ jest to polisa dobrowolna, której umowę sporządza TU na podstawie obowiązującego prawa oraz Kodeksu Cywilnego.

Kwoty ubezpieczenia są określone przez firmę. Zwykle istnieje kilka wariantów, z których klient sam może określić kwotę na jaką chce się ubezpieczyć. Oczywiści im wyższa kwota ubezpieczenia NW, tym droższa polisa.

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kupić można już od 15 zł przy czym kwota na jaką się ubezpieczamy to jedynie 5 000 zł. Jeśli jedna NW kupujemy np. w pakiecie z OC i AC, możemy liczyć na większe sumy ubezpieczenia.

Niektóre towarzystwa posiadają ofertę na maksymalną sumę nawet 100 000 zł w przypadku zdarzeń drogowych – NW w ruchu komunikacyjnym. Składki z tego tytułu to około 100 zł za rok.

Kto korzysta z NW?

Z polisy NNW skorzystać może poszkodowany, który otrzyma pomoc finansową w przypadku nieszczęśliwego wypadku – Zakład Ubezpieczeń określa procentowy uszczerbek na zdrowiu. 100 000 to maksymalna kwota odszkodowania, która nie koniecznie wypłacana jest w przypadku śmierci ubezpieczonego. NW to nie polisa na życie!

Przed podpisaniem umowy o ochronę NW, należy poznać warunki OWU, z których dowiemy się ile faktycznie możemy otrzymać pieniędzy i w jakich okolicznościach. Pamiętać należy  również o dopełnieniu wszelkich formalności po zdarzeniu oraz w trakcie ochrony.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *