Kiedy nie działa autocasco?

Kiedy nie działa autocasco?

Autocasco to jedno z tych ubezpieczeń komunikacyjnych, które ma zapewnić ubezpieczonemu spokojny sen. Jednak czy tak jest rzeczywiście?

Z ubezpieczeniami komunikacyjnymi jest bardzo różnie, ponieważ ubezpieczyciele stosują szereg kruczków prawnych, które nie zawsze chronią interesy ubezpieczonego i tym samym w niektórych przypadkach mogą odmówić wypłaty odszkodowania lub znacznie zmniejszyć jego wartość.

Z tego powodu, aby uniknąć późniejszego rozczarowania kierowcy dla własnego dobra powinni zapoznać się dokładnie z warunkami ubezpieczenia.
Poniżej znajdziecie kilka sytuacji kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania lub znacznie je obniżyć.

Jednymi z powodów, które wydają się bardzo błahe i czasami bezpośrednio od nas niezależnymi, ale z powodu których towarzystwo może nie chcieć wypłacić rekompensaty za poniesioną szkodę, może być na przykład:

 • wjechanie w zbyt dużą kałużę,
 • brak włączonych świateł podczas kolizji,
 • rozmowa przez telefon podczas kolizji,
 • zbyt szybka jazda,
 • a nawet za słaby wiatr, który spowodował przewrócenie na pojazd drzewa, które spowodowało uszkodzenie auta.

Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają również bardziej poważne wyłączenia, które są z reguły stosowane przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Spis tych wyłączeń można znaleźć w paragrafie „Wyłączenia odpowiedzialności”.

Osoba poszkodowana nie otrzyma wypłaty odszkodowania z polisy AC, jeżeli między innymi wystąpią następujące przypadki:

 • jeżeli pojazd nie miał podczas kolizji ważnych badań technicznych,
 • kierowca w momencie kolizji nie posiadał uprawnień do jego prowadzenia (brak danej kategorii uprawniającej do prowadzenia ubezpieczonego auta, oraz kiedy prowadzący nie posiadał ważnego prawa jazdy, na przykład z powodu wymaganych badań lekarskich),
 • brak wszystkich kluczyków oraz dokumentów pojazdu, które były zadeklarowane podczas podpisywania umowy ubezpieczeniowej,
 • kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (mogą to być także leki obniżające koncentrację),
 • szkoda została spowodowana umyślnie przez właściciela lub inną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • jeżeli do uszkodzenia doszło w wyniku działań wojennych, terrorystycznych, w wyniku podłożenia bomby, strajków lub innych zamieszek.

Poza tym poszkodowany nie zawsze może liczyć na odszkodowanie z powodu kradzieży. W tym wypadku ogromne znaczenie ma miejsce, oraz okoliczności dokonanej kradzieży. Należy wiedzieć, że polisy AC nie obejmują ochroną, kradzieży, do której dojdzie w krajach, tzw. wysokiego ryzyka. Do takich krajów zaliczamy między innymi: Ukrainę, Białoruś i Rosję.
Kiedy auto zostanie ukradzione w Polsce, to czasami również może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania, kiedy nie zostaną spełnione podstawowe warunki bezpieczeństwa, a więc wtedy kierowca dopuścił się tzw. rażących zaniedbań. Należą do nich między innymi:

 • pozostawienie otwartego samochodu z kluczykami w stacyjce,
 • nie aktywowanie alarmu,

 

Wyłączenie nie dotyczy sytuacji kiedy kierowca został wyciągnięty z pojazdu siłą.

Wyłączeniu podlegają również sytuacje związane ze stanem prawnym pojazdu, a mianowicie jeżeli pojazd został sprowadzony nieleganie, ma sfałszowane dokumenty lub pochodzi z kradzieży.

Do odmowy wypłaty odszkodowania może dojść także w sytuacji kiedy ubezpieczyciel uzna, że szkoda jest zbyt mała i ubezpieczony może sam pokryć wartość naprawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często stosują praktykę określającą limit wartości naprawy. Zazwyczaj wynosi on 500 złotych.
W sytuacji kiedy kierowca nie prowadził pojazdu zgodnie z przepisami (jazda z dużą prędkością lub rozmowa przez telefon podczas jazdy) ubezpieczyciel może wypłacić niższe odszkodowanie (nawet o 30%).

Na koniec kilka słów o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.
Brak polisy OC może skutkować nałożeniem na kierowcę kary 2.000 tysięcy złotych. Karę nakłada Ubezpieczony Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Dodatkowo kierowca, którego pojazd był sprawcą kolizji drogowej i nie miał w tym czasie ubezpieczenia OC może liczyć się z tym, że UFG może domagać się od niego całkowitego pokrycia wyrządzonych szkód.
Ponadto ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych OC mówi, że zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzić od osoby kierującej pojazdem zwrotu wypłaconego odszkodowania jeżeli dojdzie do sytuacji kiedy:

 • kierujący pojazdem wyrządził szkodę umyślnie lub był pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu, wyłączając z tego przypadki kiedy chodziło o sytuację ratowania życia ludzkiego bądź mienia,
 • wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku przestępstwa,
 • zbiegł z miejsca wypadku.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *