Ochrona OC i odszkodowanie

Ochrona OC i odszkodowanie

 

Zakres ochrony ubezpieczenia OC AC

Ubezpieczenie OC obejmuje warunki zawarte w ustawie o ubezpieczeniach komunikacyjnych, które zawarte są tutaj.

Podstawowym elementem ochrony w polisie AC są:

  • – zniszczenie i uszkodzenie samochodu
  • – kradzież samochodu lub jego wyposażenia o ile auto posiadało niezbędne zabezpieczenia w momencie zawarcia umowy
  • – zniszczenie elementów samochodu (usterki mechaniczne, hydrauliczne – za wyjątkiem szkód wynikłych z braku paliwa)
  • – inne, które zakład ubezpieczeń wprowadził w Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

Powyższa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przeważnie szkody zaistniałe na terenie Polski dlatego przed zawarciem umowy należy zapoznać się z OWU.

Należy pamiętać, że każde Towarzystwo Ubezpieczeń posiada szereg wyłączeń z odpowiedzialności, które również zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Najważniejsze z nich są następujące:

  • – ochrona nie obowiązuje w przypadku działań umyślnych (uszkodzenia zaplanowane),
  • – ubezpieczenie nie pokrywa uszkodzeń spowodowanych przez innych członków rodziny i bliskich,
  • – ochrona nie działa w przypadku braku wymaganych uprawnień i dokumentów do poruszania się pojazdem
  • – ubezpieczenie nie ma zastosowania w momencie, gdy kierujący autem był pijany bądź pod wpływem innych środków odurzających
  • – TU nie pokryje szkód na skutek braku ważnych badań i przeglądów technicznych
  • – Zakład Ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania w przypadku zgubienia kluczyków do pojazdu lub jego niestaranne zabezpieczenie przed osobami trzecimi.

 

Ubezpieczenie OC AC to najszersza ochrona jaką możemy sobie zagwarantować na skutek uszkodzenia samochodu. Dopełnieniem może być już tylko polisa NNW i Assistance.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *