Mniejsza liczba odszkodowań

Mniejsza liczba  odszkodowań

Zima już się skończyła. W tym roku była nieco łagodniejsza niż w ubiegłym. Zdecydowanie spadło mniej śniegu w porównaniu z ubiegłoroczną zimą, co spowodowało, że do ubezpieczycieli wpłynęło zdecydowanie mniej wniosków o odszkodowania niż w ubiegłym roku. Było ich prawie o 80% mniej. Co prawda statystyki nie są jeszcze do końca zamknięte, ale widać już, że wniosków było zdecydowanie mniej niż w ubiegłym sezonie zimowym.

W podanych 80% zawarte są zarówno odszkodowania za zalane mieszkania wodą pochodzącą z topniejącego śniegu, jak również odszkodowania z tytułu OC i AC komunikacyjnego. Taka zależność istnieje w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Na przykład PZU szacuje, że odszkodowania z tytułu warunków zimowych stanowiły około 50% wszystkich odszkodowań, dlatego też w porównaniu z lutym i marcem ubiegłego roku, obecny sezon zimowy jest dla firm ubezpieczeniowych, można powiedzieć wręcz wspaniały.

W pierwszym kwartale 2010 roku firma PZU wypłaciła i przeznaczyła na rezerwy śniegowe aż ponad 160 milionów złotych. W tym samym okresie 2009 roku kwota ta wyniosła tylko 5,2 miliona złotych. Jeżeli chodzi o ilość zgłoszonych szkód to w 2010 roku było ich 47 tysięcy, a w 2009 roku tylko około 4 tysięcy. W tym roku z racji łagodnej zimy może być podobnie.

Podobna sytuacja ma miejsce również w Europ Assistance Polska. Dla firmy zima 2009/2010 również należała do trudnych. W tym czasie firma odnotowała dużą ilość zgłaszanych spraw komunikacyjnych. Co prawda w bieżącym roku liczba spraw wcale nie zmalała w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale według dyrektor handlowej ma to związek bardziej ze wzrostem liczby klientów, którzy coraz częściej korzystają z assistance. Przez ostatni rok liczba kierowców, którzy korzystali z assistance komunikacyjnego (holowanie auta, czy pomoc drogowa) wzrosła o 14 punktów.

Powyższe informacje pozwalają przypuszczać, że w tym roku towarzystwa ubezpieczeniowe trochę się odkuły i ich wyniki finansowe znacznie się poprawią, co jednak nie przełoży się na zahamowanie wzrostu cen, ponieważ w tym wypadku polityka cenowa nie jest kształtowana na podstawie szkodowości z jednego roku. Tutaj znaczenie mają dane pochodzące z kilku lat.

W tym wszystkim pocieszający jest fakt, że łagodna zima i mniejszy odsetek wypłaty odszkodowań będzie miało wpływ na mniejszy wzrost cen składki ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *