OC – jak zmienić ubezpieczyciela

OC - jak zmienić  ubezpieczyciela

Na zmianę ubezpieczyciela, u którego kupuje się polisę OC (i często AC lub jeszcze inne dodatkowe polisy) największy wpływ ma oczywiście cena polisy.

Każdy z kierowców musi jednak przed dokonaniem zmiany zapoznać się z wymaganiami dotychczasowego ubezpieczyciela, by nie doszło do sytuacji, w której właściciel samochodu będzie zmuszony płacić podwójną składkę – obu firmom.

Zawsze polisa OC wykupowana jest na okres 12 miesięcy. Jeśli właściciel samochodu nie złoży oficjalnej rezygnacji z przedłużenia polisy, to nastąpi automatyczne jej przedłużenie. Wynika to z przepisów prawa, które nakładają obowiązek ciągłości OC. Właściciel polisy, jeśli chce z niej zrezygnować musi to zgłosić do towarzystwa, w którym ma polisę najpóźniej jeden dzień przed upływem jej ważności. Nieco inaczej sprawa wygląda po zakupie ubezpieczonego auta – wówczas do 30 dni od chwili podpisania umowy zakupu, mamy czas na wypowiedzenie starej, zawartej przez poprzedniego właściciela i nabycia nowej w innej firmie. Jeśli nowy właściciel samochodu nie zgłosi zmiany, to polisa przejdzie na niego automatycznie. Ubezpieczyciel w takim wypadku powinien dokonać nowej kalkulacji składki, ponieważ musi uwzględnić zniżki lub ewentualne dopłaty nowego właściciela.

Ustawa zakłada, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia musi być złożone na piśmie. Można to zrobić osobiście, faksem lub listem poleconym – w tym ostatnim wypadku warto sprawdzić co jest datą wiążącą dla ubezpieczyciela: data nadania listu poleconego, czy jego wpłynięcia do odbiorcy.

Wielu ubezpieczycieli typu „direct” daje możliwość rezygnacji (anulowania) zakupionej polisy w ciągu 30 dni od jej wykupienia – można to zrobić mailem lub telefonicznie. Jednak tu trzeba zachować ostrożność, ponieważ łatwo doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi przerwanie ciągłości ubezpieczenia OC, a za to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę nawet do 2 tysięcy złotych (500 euro – dotyczy to samochodów osobowych), wysokość kary jest ściśle określona w ustawie.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *