Wyjątki w umowach leasingowych

Wyjątki w umowach leasingowych

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego leasing operacyjny jest obwarowany kilkoma ustawami, które skutecznie zniechęcają klientów, chcących finansować w ten sposób zakup samochodu osobowego.

Istnieje jednak kilka powodów, dla których ta forma jest korzystna, choćby ze względu dla odliczenia podatkowego (tylko dla przedsiębiorców).

W przypadku sprzedaży pojazdu zyskanego na drodze leasingu nie ma potrzeby płacić za niego jeszcze raz podatku dochodowego, jeśli uczyniło się to już raz przy wykupie samochodu po zakończeniu umowy leasingowej.

Inna sytuacja zachodzi w momencie chęci odsprzedania auta do komisu samochodowego. Jest to zgodnie z przepisami podatkowymi traktowane już jako próba dokonania kolejnej transakcji sprzedaży towaru.

Oznacza to, że można skorzystać z określonych przepisów, mówiących, że komisant ma możliwość opodatkowania kupowanego samochodu względem osób trzecich (metodą marży) na podstawie uzyskanej faktury sprzedaży. W przeciwnym wypadku zostałby on bowiem obciążony należnym podatkiem VAT, bez możliwości odliczenia go z faktury, otrzymanej od leasingobiorcy. Charakter powyższej wymiany nie pozwoli zatem komisantowi zastosować odliczenia w postaci marży, ponieważ otrzymuje on już pojazd zwolniony z podatku VAT, w dodatku na podstawie rozporządzenia. Dla byłego leasingobiorcy jest to sytuacja trudna, ponieważ żaden komis nie zgodzi się przyjąć samochodu, który obciążony jest tak wysokim podatkiem VAT, że nie pozwala on praktycznie komisantowi sprzedać go potem z zyskiem. Przepisy kodeksu cywilnego można w tym momencie jednak ominąć w prosty sposób, a mianowicie po wykupie samochodu po zakończeniu leasingu operacyjnego przekazać go na cel prywatny do użytku własnego, ponieważ to spowoduje zniesienie bariery podatkowej i przywraca opłacalność transakcji komisowi.

Innym ciekawym wyjątkiem podatkowym przy rozpatrywaniu umów leasingowych, a w szczególności wykupu przedmiotu takiej transakcji, jest kupno samochodu za niską kwotę.

Zdarza się tak w przypadku niektórych umów leasingu, że pojazd po kilku latach użytkowania zgodnie z podpisaną przez obie strony umową będzie wart mniej niż 1500 złotych, jeśli leasingobiorca zdecyduje się go wykupić. Sprzedaż auta po takiej operacji nie jest traktowana w świetle prawa jako uzyskanie przychodu z transakcji dostarczenia towarów i usług, stąd też nie będzie on objęty podatkiem VAT. Żeby jednak być pewnym co do tego, że taki krok przyniesie zysk, nie należy odsprzedawać samochodu wcześniej niż pół roku po jego wykupie z leasingu.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *