Przepisy podatkowe w leasingu

Przepisy podatkowe w leasingu

Według prawa polskiego leasing operacyjny opierający się na świadczeniu tej usługi dla samochodu musi być podzielony na dwa etapy, a każdy z nich jest obarczony podatkiem dochodowym.

Pierwszym z etapów jest świadczenie usług przez leasingodawcę, a drugim – dostawa towarów, czyli ostateczny wykup (w przypadku wyrażenia takiej chęci przez konsumenta).

Odliczenie podatku VAT przez leasingobiorcę odbywa się w momencie otrzymania faktury w podstawowym okresie leasingu, za użytkowanie samochodu (nawet jeszcze przed zrealizowaniem usługi). Natomiast fakturę za wykup pojazdu po zakończonym okresie leasingu trzeba traktować inaczej, ponieważ rozliczenie jej z podatku odbywać się mogło już po przekazaniu praw własności do auta. Inne przepisy odnośnie odliczenia podatku dochodowego obowiązują osoby jedynie użytkujące pojazd, a inne przy zakupie samochodu (tutaj już działają przepisy o dostarczeniu towarów i usług).

Ograniczenie w odliczeniu podatku VAT jest również inne w okresie leasingu, a inne po jego zakończeniu. Przed wykupem samochodu limit ten wynosi jednorazowo 6000 złotych zgodnie z prawem podatkowym, obowiązującym w Polsce. Z innej ustawy wynika natomiast taki sam limit już po zakupie przedmiotu leasingu. Dodatkowo, dla każdej z faktur (comiesięcznych w okresie podstawowym lub po dokonaniu wykupu) wysokość samego odliczenia nie może być większa niż 60 % podatku dochodowego już naliczonego, a widniejącego na fakturze. Należy także pamiętać, że w czasie trwania umowy leasingu, w niektórych przypadkach podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT, ale w momencie wykupu samochodu osobowego już nie.

Pod uwagę trzeba również wziąć przepisy podatkowe, dotyczące sprzedaży pojazdu, zakupionego na drodze zakończenia umowy leasingowej. Najczęściej przy zakupie samochodu, będącego przedmiotem leasingu operacyjnego, jego wartość jest na tyle mała, że obydwa ograniczenia (60 % podatku VAT i 6000 złotych jego kwoty) nie nakładają się wzajemnie i tylko jedno z nich funkcjonuje naraz (najczęściej jest to 60 %). Ma to jednak jedną zaletę, która uwidacznia się w przypadku chęci odsprzedaży samochodu w przyszłości, a mianowicie podatnik może ubiegać się o zwolnienie z zapłaty podatku VAT od transakcji sprzedaży. Wynika to z przepisu, mówiącego o zwolnieniu z opłat już raz opodatkowanych towarów, za które należało zapłacić VAT. Warunkiem jednak w takich przypadkach jest konieczność korzystania z samochodu, który uzyskano na drodze leasingu, przynajmniej przez okres pół roku.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *