Udogodnienia w kredycie samochodowym

Udogodnienia w kredycie samochodowym

Tak jak w przypadku każdej innej pożyczki, jaką zaciągnąć można w banku, kredyt na samochód również podlega pewnym regułom, które sprawiają, że łatwiej go spłacić. Istnieją także udogodnienia, które powodują odroczenie spłaty części lub całości kredytu na pewien czas, jednak są to przepisy indywidualnie ustalane przez każdy bank z osobna. Stąd też należy się upewnić co do naszych uprawnień w tym zakresie zanim będziemy podejmować pewne kroki. Niezależnie od tego jednak każdy przypadek, kiedy napotykamy trudności w spłacie kredytu, powinniśmy jak najszybciej zgłaszać w banku, ponieważ uchroni to nas od sytuacji bez wyjścia i pozwoli znaleźć sposób na załagodzenie sporu.

Jeśli natomiast posiadamy odpowiednie środki i jesteśmy w odpowiednio komfortowej sytuacji, aby spłacić kredyt we wcześniejszym terminie, niż zostało to ustalone w umowie pomiędzy stronami, często mamy taką możliwość od ręki. Czasami jednak taki zapis w umowie jest objęty obostrzeniami, jako że bank traci przychody z prowizji za pozostałą część okresu kredytowania.

Trzeba pamiętać, że w myśl ustawy o kredytach konsumenckich, czyli takich do kwoty 80 tysięcy złotych (lub równowartości pieniężnej w obcej walucie), wcześniejsza spłata nie powinna być objęta dodatkowymi opłatami, nałożonymi na kredytobiorcę.

Oznacza to, że zaciągając kredyt samochodowy, nie musimy ponosić wydatków z tytułu przedterminowej spłaty pożyczki w banku. Przed dokonaniem wpłaty trzeba się jednakże upewnić, czy zostanie ona przez bank potraktowana w taki sposób, co najlepiej zrobić informując wcześniej o naszych zamiarach.

Innym rodzajem udogodnienia, o jakim banki nie wspominają często na początku, jest możliwość tzw. wakacji kredytowych na żądanie klienta.

Jest to praktyka podobna w charakterze do działalności znanej choćby z kredytów gotówkowych. Wakacje kredytowe mogą wystąpić na początku okresu spłaty pożyczki, jednak możliwe jest również poproszenie o takie udogodnienie już w trakcie czasu trwania umowy z bankiem. Na początku okresu kredytowania przyjmują one postać karencji i oznaczają brak konieczności spłaty części odsetkowej lub kapitałowej raty (lub nawet jej całości) przez miesiąc (mogą to być także 2 lub 3 miesiące). Natomiast już w czasie, kiedy spłacamy pożyczkę, banki mogą ogłosić jakikolwiek miesiąc wolnym od konieczności płacenia raty za kredyt. Nie można jednak zapominać, że pomimo takiego udogodnienia, ma ono jedną wadę, a mianowicie wydłużenie okresu kredytowania o czas trwania takich wakacji kredytowych.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *