Szczegóły kredytów samochodowych

Szczegóły kredytów  samochodowych

Decydując się na spłatę samochodu (lub innego pojazdu mechanicznego) z udziałem banku, mamy do wyboru kredyt samochodowy lub gotówkowy. Różnią się one sposobem ustalania mechanizmów zabezpieczających transakcję oraz ich rodzajami, zastosowanymi w zależności od określonych warunków, a także oprocentowaniem i wysokością kwoty pożyczki.

Pewnych warunków nie można zmieniać, jednak nie wszystkie szczegóły umów kredytowych są ustalone sztywno przez banki. Na pewno nie unikniemy jednak opłat, związanych z zaciągnięciem kredytu samochodowego, do których należą m.in. koszty ubezpieczeń (może to być np. konieczność opłacania polisy autocasco lub wpis zastawu do rejestru) oraz prowizyjne.

Jednym z najważniejszych szczegółów umów, dotyczących transakcji pożyczkowych jest oprocentowanie nominalne, ustalone przez banki. Jest to czynnik, który w największym stopniu wpływa na koszt kredytu samochodowego i odgrywa dużą rolę przy zdecydowaniu się na konkretną ofertę. Często pierwszym krokiem klientów jest zestawienie oprocentowania, oferowanego przez kredytodawców, jednak nie powinno być to jedynym kryterium wyboru instytucji udzielającej kredyt. Należy bowiem pamiętać, że poza oprocentowaniem kredytu, z zawarciem takiej transakcji na zakup samochodu wiążą się inne koszta, które wychodzą często na jaw dopiero przy podpisywaniu umowy. Ponadto trzeba wiedzieć, że samo oprocentowanie nominalne w ustalonej wysokości niekoniecznie jest wiążącą prowizją, znajdującą się na umowie o udzielenie kredytu. Częstą praktyką banków jest mianowicie zastrzeganie dostosowania tej wartości do indywidualnego profilu danego klienta. Może zdarzyć się tak, że po uznaniu za mało wiarygodnego kredytobiorcę, zostaniemy obciążeni wyższym oprocentowaniem, co w końcowym rozrachunku zwiększy koszty całego przedsięwzięcia (w nielicznych przypadkach uniemożliwia to także uzyskanie pożyczki).

W przypadków kredytów konsumpcyjnych nie należy zapominać o konieczności zapłaty prowizji od prowadzonych przez bank usług.

Taka opłata nie może być wyższa niż 5 % wysokości całego kredytu (jeśli w grę wchodzą również inne opłaty dodatkowe, to ich suma wraz z prowizją nie może przekroczyć tego progu). Prowizja jest opłatą, pobieraną przez banki za uruchomienie procedury kredytowej. W przypadku zaciągania pożyczki na samochód jest ona doliczana do jej podstawy, a więc zwiększa ona wysokość kredytu i w ten sposób oprocentowanie. O ile oprocentowanie jest jednak zawsze z góry narzucane klientom przez bank, negocjacja wysokości prowizji jest możliwa w niektórych przypadkach.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *