Wady i zalety leasingu

Za i przeciw dla leasingu

Leasing jest w Polsce dostępny od 2001 roku. Jest to forma finansowania ruchomości. Samo słowo leasing oznacza z angielskiego wynająć. Jest to więc forma wynajmu przedmiotu leasingu. Leasing jest preferowany przeważnie przez duże przedsiębiorstwa.

Jest to forma dużo atrakcyjniejsza niż kredyt, ponieważ sporą część kosztów można odliczyć od podatku. Od lipca tego roku dostępny jest także leasing konsumencki, czyli dostępny dla osób nie posiadających działalności gospodarczej. W Polsce jest to sposób finansowania, który dopiero się rozwija, natomiast u naszych sąsiadów nawet co trzecie auto jest finansowane w ten sposób.

Wyróżnić można trzy podmioty w leasingu. Jest to leasingodawca, leasingobiorca i zbywca. Leasingodawca jest to podmiot, który finansuje przedmiot umowy leasingu, czyli daje w użytkowanie na określony czas i na określonych warunkach. Najczęściej jest to firma, która specjalizuje się w realizowaniu leasingu. Leasingobiorca z kolei, jest to osoba, która korzysta z przedmiotu umowy. Może to być firma lub osoba fizyczna. Ostatnim podmiotem jest zbywca. Od zbywcy leasingobiorca nabywa własność rzeczy określonej w umowie leasingu. Osoba, która korzysta z leasingu, może sfinansować środki trwałe, dzięki czemu może stać się bardziej konkurencyjny na rynku. Oczywiście wiąże się to z podpisaniem stosownej umowy na określonych warunkach.

Leasing często porównywany jest do kredytu bankowego jako jego dobra alternatywa. Przyjrzyjmy się poniżeszmy zestawieniu wad i zalet leasingu.

Zalety leasingu to:

 • Leasing nie ogranicza klienta co do sposobu pozyskiwania środków finansowych inną drogą niż leasing
 • Możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych, odpisania kosztów od podatku
 • Możliwość planowania kosztów na przyszłość
 • Opłaty leasingowe nie zmieniają się przez cały okres umowy
 • Umowy leasingu są bardzo elastyczne, możliwość dostosowania spłat do indywidualnych potrzeb
 • Szybszy proces zawierania umowy, mniejsza ilość formalności
 • Leasing dostępny jest dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej w banku
 • Leasing umożliwia zdobycie środków produkcji o różnym stopniu zużycia, o czym decyduje leasingobiorca.

Wady leasingu to:

 • Brak prawa własności dla leasingobiorcy
 • Wysokie koszty początkowe przy zawieraniu umowy, co jest związane z koniecznością pokrycia kosztów przez leasingodawcę.
 • Leasingobiorca nie może rościć sobie prawa do zysku z wartości przedmiotu leasingu pomimo tego, że pokrywa on koszt całej wartości przedmiotu
 • Wszelkie ryzyko ponosi leasingobiorca.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *