Problemy podatkowe w leasingu samochodowym

Problemy podatkowe w leasingu samochodowym

Decyzja o podpisaniu umowy o leasing operacyjny na samochód powinna być podparta odpowiednią wiedzą na temat przepisów podatkowych w tym zakresie, które czasami niestety w dalszym ciągu mogą być niejasne i niejednoznaczne.

Problemy sprawia ustalenie dokładnego mechanizmu rozliczania z podatku VAT transakcji zakupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu. Istotne jest tutaj zrozumienie faktu rozumienia przez większość organów podatkowych leasingu samochodowego jako operacyjnego, przebiegającego w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest okres podstawowy leasingu, podobny w swoim charakterze do transakcji najmu. Drugim etapem jest wykupienie samochodu po zakończeniu leasingu, które zgodnie z kodeksem jest rozumiane jako zawarcie kolejnej umowy, tym razem o sprzedaż, oczywiście opodatkowaną.

Istnieją jednak koncepcje pojmujące leasing operacyjny jako jedną całość, czyli po wynajmie automatyczny wykup przedmiotu umowy. Wynikają one w głównej mierze z niejednoznaczności ustalenia momentu końca umowy leasingowej i przeniesienia praw własności na korzystającego. Jednoetapowo można zatem traktować leasing operacyjny jeśli uzna się go nie za transakcję podobną do najmu, ale raczej do kredytu konsumenckiego, stopniowo (wraz ze spłatą kolejnych rat) przenoszącego akt własności na leasingobiorcę. Podobnie zresztą traktują tę transakcję niektóre z przepisów, podkreślające, że zawarta w umowie końcowa kwota wykupu jest w istocie dopełnieniem i automatycznym podpisaniem dokumentu sprzedaży. Niestety więcej jest przesłanek w kodeksie cywilnym, mówiących co innego i skłaniających się do dwuetapowego traktowania leasingu operacyjnego. Główne problemy wynikają tu przede wszystkim z konieczności określenia czasu podstawowego umowy leasingowej.

Niektóre z przepisów pokazują zatem potrzebę zaistnienia dwóch odrębnych warunków, czyli oznaczonego czasu umowy, a ponadto po tym okresie, przeniesienia prawa własności na korzystającego. Potwierdza to także prawo o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych przepisów, należy zapłacić podatek w momencie nabycia przedmiotu leasingu, m.in. ponieważ na poszczególnych fakturach pojawiają się kwoty wykupu. Ostateczna cena samochodu nie mogłaby zatem przekroczyć pewnej wartości wynikającej z poszczególnych comiesięcznych spłat, ponieważ oznaczałoby to dodatkowy zysk dla strony finansującej. Innym czynnikiem, powodującym konieczność zapłaty podatku VAT od transakcji wykupu przedmiotu leasingu, jest sam charakter tej operacji, czyli zgodnie z przepisami dostarczenie towaru przez jego właściciela.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *