Leasing mniej korzystny

Leasing będzie mniej korzystny

Szykują się zmiany w zakresie finansowania inwestycji. Konsekwencją ich będzie zmiana w zakresie leasingu. Kiedy przepisy wejdą w życie w leasing operacyjny będzie można zaliczyć jedynie odsetki, a nie jak do tej pory całe faktury.

zmiana jest efektem działań następujących po kryzysie. Ich celem jest między innymi zmniejszenie ryzyka kolejnego załamania gospodarki światowej. Zmiany zostały wprowadzone między innymi z inicjatywy Komitetu Nadzoru Bankowego w Bazylei, jak również wynikają z propozycji danej przez FASB i IASB. Obie te organizacje eliminują możliwość stosowania w leasingu operacyjnym dotychczas obowiązujących zasad rachunkowości.

Leasing operacyjny był najczęściej wybierany przez przedsiębiorców jeżeli chodziło o zaliczenie przedmiotu leasingu do składników majątkowych firmy leasingowej.

Według nowych przepisów umowy leasingu operacyjnego będą traktowane podobnie jak umowy leasingu finansowego, co znacznie utrudni polskim przedsiębiorcom dostęp do tej formy finansowania.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *