Zmiany prawne w leasingu samochodowym

Zmiany prawne w leasingu samochodowym

Leasing samochodów osobowych jest odrębnym przypadkiem w gatunku tego typu umów i pozostaje wciąż jednym z najmniej popularnych rozwiązań w zakresie finansowania auta, służbowego bądź do prywatnego użytku.

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się przede wszystkim niekorzystnych zapisów w polskim prawie podatkowym, skutecznie odstraszających klientów od leasingu samochodowego. Organy odpowiedzialne za zmiany w kodeksie cywilnym wprowadzają z tego powodu od kilku lat drobne poprawki, które mają zachęcić konsumentów i przedsiębiorców do korzystania z leasingu, nakręcając w tej sposób koniunkturę tego segmentu rynku. Miały one za zadanie zwiększyć popularność oraz ułatwić zawieranie umów, opierających się o leasingowanie samochodów osobowych.

Jedną z ciekawszych zmian, mających na celu wygodniejsze korzystanie z leasingu, było zatem umożliwienie podatnikom wliczania do kosztów uzyskania przychodu opłaty leasingowej w ich całkowitej wysokości. Dotyczy to umów transakcji leasingu samochodów osobowych, w których to finansujący dokonuje amortyzacji kosztów. Przed tą zmianą w przepisach istniał limit wysokości opłaty leasingowej do kwoty, obliczanej poprzez przemnożenie ilości przejechanych samochodem kilometrów przez specjalną stawkę, ustalaną jeszcze przed podpisaniem umowy. Okazywało się to nieopłacalne ze względu na konieczność przejechania dużej liczby kilometrów, co w większości przypadków było minusem finansowania w ten sposób zakupu samochodu. Drugą ważną zmianą w przepisach było zwiększenie limitu wartości samochodu (z 10 tysięcy do 20 tysięcy euro), przy którym możliwe jest zaliczenie odpisów amortyzacyjnych oraz związanych z nimi składek za ubezpieczenie do kosztów uzyskania przychodu.

Inną zmianą, jaka weszła w życie jeszcze w 2001 roku, jest możliwość odliczenia podatku VAT od ceny samochodu osobowego. Dzieje się tak w przypadku, gdy celem zakupu auta było odsprzedanie go lub oddanie w leasing, jeśli podatnik prowadzi działalność, wśród której można znaleźć m.in. właśnie usługi leasingowe. Oznacza to poważne udogodnienie w stosunku do dotychczasowej sytuacji, gdzie takie wypadki były obciążone podwójnym podatkiem VAT ? w cenie pojazdu oraz w kwotach leasingu. Nowe przepisy wpływają więc korzystnie na zainteresowanie samochodami osobowymi ze względu na możliwość uniknięcia opłaty przez korzystającego składek ubezpieczeniowych, jeśli tylko pojazd zakupiony został w odpowiednio wysokiej cenie (w przypadkach, kiedy amortyzacja podlega finansującej stronie).

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *