Koszty w leasingu

Co może być kosztem w leasingu

Leasing jest jednym ze źródeł finansowania zakupu środków trwałych. Leasing to nie tylko korzyści, ale również i koszty, jak chociażby opłata wstępna, a w późniejszym okresie i raty leasingowe. Rozliczanie rat leasingowych nie jest dużym problem, jednak co do opłaty wstępnej istnieją pewne niejasności co do zasady zaliczenia jej w ciężar kosztów. Należy więc ustalić czy opłata wstępna jest kosztem jednorazowym, czy też dotyczy całego okresu trwania umowy leasingowej.

O powyższym decyduje ustawa o PIT, która mówi, że koszty uzyskania przychodów to koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów wyłączając z tego koszty, które zostały wymienione w artykule 23 ustawy.

Przepisy te zostały bardziej sprecyzowane w art. 23 b ust. 1. Wynika z nich, że ponoszone opłaty leasingowe w podstawowym okresie umowy są przychodem osoby finansującej i odpowiednio są kosztem uzyskania przychodów osoby korzystającej. Koszt każdej kolejnej raty leasingu jest zaliczany jednorazowo w ciężar kosztów w danym miesiącu.

Jednak przepisy tak jednoznacznie nie odnoszą się do kwestii opłaty wstępnej, dlatego też nie ma zgodności co do zaliczania jej do kosztów. Problem ten nie dotyczy tych podatników, którzy rozliczają się na podstawie książki przychodów i rozchodów, u których opłata wstępna jest w całości zaliczana w jednorazowy koszt w czasie wystawienia faktury. W przypadku pozostałych podatników, którzy korzystają z innych form opodatkowania nie jest to już tak jednoznaczne.

Według orzecznictwa wydanego przez sądy opłata wstępna w leasingu powinna być jednorazowo zaliczona w koszty.

Z kolei urzędy uważają, że opłata wstępna jako pierwsza rata leasingowa powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

Podatnicy w powyższej sprawie w razie wystąpienia niejasności powinni zwrócić się o pomoc do właściwego urzędu.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *