Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingu

Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingu
Leasing samochodowy, podobnie jak inne rodzaje tej formy finansowania, umożliwia korzystanie ze środków produkcyjnych bez wcześniejszego zakupywania ich. Jest to alternatywa dla innych rozwiązań, takich jak kredyt samochodowy czy gotówkowy, ale również sprzedaż na raty czy inne postaci kredytowania. Koncepcją leasingu samochodowego jest założenie, że przedmiot leasingowany ma zapewniać zysk użytkownikowi, natomiast właścicielowi nie.

Powoduje to zaistnienie sytuacji, gdy leasingodawca spodziewa się pokrycia kosztów udzielenia pożyczki poprzez aktywne wykorzystanie przedmiotu transakcji. Ma to miejsce w leasingu służbowym, czyli w przypadku podpisania umowy na samochód, który będzie służył np. przedsiębiorcy w codziennej pracy (tzw. samofinansowanie leasingu). Inaczej wygląda sytuacja w leasingu konsumenckim, przeznaczonym dla osób prywatnych, nie posiadających własnej firmy, i przez to bardziej upodobnionym do kredytu samochodowego.

Dla służbowych zastosowań leasing jest w Polsce bardzo atrakcyjną formą finansowania, szczególnie od 2001 roku, kiedy to weszły nowe regulacje istniejących przepisów w tym zakresie.

Pomimo tego, zawsze przed podjęciem decyzji o zawarciu tego typu transakcji, należy rozpatrzyć szereg czynników, związanych z własną działalnością gospodarczą. Przede wszystkim istotne jest rozpatrzenie aktualnej sytuacji w firmie pod względem kondycji finansowej, porównanie różnych ofert firm leasingowych oraz instytucji, udzielających kredytów, ale także wzięcie pod uwagę regulacji cywilnoprawnej, warunków podpisywania umów leasingu czy uwzględnienie czynników makroekonomicznych. Istotny jest także aspekt podatkowy ze względu na osiągnięcie oszczędności podatkowych w przypadku właściwego wyboru (największy wpływ tego punktu w leasingu operacyjnym).

Ta forma finansowania samochodu może wydawać się droga i nieopłacalna (patrząc na wskaźniki nominalne leasingu), jednak w rzeczywistości tak nie jest. Ma na to największy wpływ właśnie aspekt podatkowy, który można przeanalizować poprzez rachunek leasingu, pokazujący korzyści końcowe transakcji na odpowiednich warunkach. Pozwala on na określenie efektywności ekonomicznej inwestycji, czyli maksymalizacji korzyści oraz efektywności finansowej inwestycji, będącej przedmiotem transakcji (czyli minimalizacji wydatków). Przy tych wszystkich czynnikach nie należy zapominać o chęci pozyskania klienta za wszelką cenę przez instytucje finansowe, stąd też nie zawsze leasing oferowany przez nie posiada same zalety, ale może też mieć wady.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *