Co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy o kredyt

Co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy o kredyt

Oprócz istotnych detali ofert bankowych odnośnie pożyczek pod spłatę samochodu, takich jak oprocentowanie kredytu, istnieją jeszcze inne ważne rzeczy, o których często zapomina się lub bagatelizuje w procesie wyboru właściwej umowy. Często faktycznie duże znaczenie ma procent, jaki jest doliczany do rat, spłacanych w okresie kredytowania. Ważne są także wszelkie zabezpieczenia na kredycie, ale także inne czynniki, do których należy wskaźnik stopy oprocentowania w danym roku.

Określany jest on skrótem RRSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Ten wskaźnik oprocentowania rzeczywistego jest wyrażonym procentowo kosztem kredytu, a obejmuje wszystkie opłaty oraz prowizje, jakie ponosi kredytobiorca przy zaciąganiu kredytu. Obliczenie RRSO dla danego banku wiąże się z zestawieniem oprocentowania nominalnego oraz wszelkich dodatkowych opłat, jakie stosuje bank. Wskaźnik ten liczony jest dla określonej kwoty kredytu, okresu jego spłaty, oprocentowania i dodatkowych opłat, związanych z procesem zaciągania pożyczki na poczet zapłaty za samochód. W ten sposób możliwe jest proste porównanie korzyści, jakie niesie ze sobą wybór konkretnego banku, po zestawieniu wskaźników RRSO dla każdego z nich. Minusem tego współczynnika jest jedynie brak uwzględnienia kosztów ubezpieczenia kredytu w kosztach całkowitych zaciągniętej pożyczki, co jest mimo wszystko niekorzystnym dla klienta zjawiskiem.

Stąd też należy oprócz wartości oprocentowania nominalnego w danym banku oraz wskaźnika RRSO, jaki jest podawany dla niego, uwzględniać dodatkowe miesięczne koszty w okresie kredytowania. Jedną z takich ukrytych opłat, którą banki często podają dopiero przy uzgadnianiu warunków pożyczki, jest ubezpieczenie kredytu. Jest to koszt miesięczny, jaki jest głównym źródłem dochodu dla banku w przypadku udzielania pożyczki klientowi. Często spotyka się sytuację, gdy taka opłata jest wręcz wymagana przez bank, nawet pomimo istnienia innych zabezpieczeń.

Ubezpieczenie kredytu ma swoje pozytywne aspekty, które wiążą się przede wszystkim z samym jego charakterem (ochrona na wypadek choroby czy utraty pracy, a także śmierć). Jednak z racji comiesięcznego ponoszenia dodatkowego kosztu należy się zastanowić, czy takie ubezpieczenie może nam się przydać, a zwłaszcza, czy kwalifikujemy się do uzyskania zadośćuczynienia z jego tytułu. Zawsze istnieją inne źródła ubezpieczenia się, szczególnie wtedy, gdy dodatkowa opłata wraz ze spłatą kredytu nie jest obowiązkowa, o czym należy się przed podpisaniem umowy upewnić.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *