Istotne rzeczy przy wyborze kredytu samochodowego

Istotne rzeczy przy wyborze kredytu samochodowego

Podpisując z bankiem umowę o spłatę samochodu lub innego pojazdu mechanicznego w formie zaciągniętej pożyczki z określonym oprocentowaniem i na odpowiednią kwotę, powinniśmy zwrócić uwagę na szczegółowe ustalenia, jakie będzie zawierała wiążąca nas umowa. Jednym z najważniejszych punktów jest określenie wkładu własnego, co jest najczęściej występującym zabezpieczeniem na tego typu umowach.

Wysokość wpłaty, wymaganej od osoby, ubiegającej się o kredyt na samochód, zależy od kilku czynników, do których należy przede wszystkim kwota samej pożyczki, często wraz z okresem jej spłaty (czasami istotny jest także wiek samochodu).

Jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić pewnej kwoty na wstępie, zawsze istnieje możliwość wzięcia zwykłego kredytu gotówkowego.

Dodatkowe zabezpieczenia na pojeździe są drugim z mechanizmów ubezpieczeniowych, stosowanych przez banki przy udzielaniu kredytów samochodowych. Mogą one polegać m.in. na przywłaszczeniu na zabezpieczenie, co wiąże się z faktem ustanowienia banku jako faktycznego właściciela samochodu. Jest to zapisane aż do momentu spłaty całego kredytu w dowodzie rejestracyjnym auta. Innym rodzajem asekuracji jest zastosowanie zastawu rejestrowego, zamiennie stosowane z metodą przywłaszczeniową. Ta forma zabezpieczenia nabiera mocy prawnej w momencie braku możliwości spłaty kredytu i polega na uzyskaniu przez bank praw do żądania odzyskania kwoty pożyczki. Innym częstym zabezpieczeniem jest określenie na transakcję depozytu karty pojazdu, która jest następnie zdeponowana w banku. Stanowi to gwarancję, że kredytobiorca nie dokona sprzedaży samochodu, będącego przedmiotem spłaty przy pomocy pożyczki, a karta depozytowa jest oddawana po spłacie kredytu.

Czasami można także napotkać inne formy zabezpieczeń oprócz wyżej wymienionych. Należy do nich przede wszystkim:

  • cesja polisy ubezpieczeniowej z tytułu autocasco, w tym przypadku beneficjentem ubezpieczenia ustala się bank, udzielający pożyczki. Oznacza to, że w każdym przypadku wystąpienia warunków, opisanych przez ubezpieczenie AC dla danego pojazdu, całą kwotą, przysługującą z tego tytułu ubezpieczonemu, będzie dysponował bank.
  • rzadziej stosuje się zabezpieczenia znane z kredytów gotówkowych, tj. poręczyciela w postaci osoby trzeciej lub weksle. Niektóre z tych mechanizmów asekuracyjnych są obciążone dodatkowymi opłatami, jakie musi wnieść klient. Należą do nich m.in. koszty dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Zastawów czy też opłaty na poczet ubezpieczenia autocasco przez cały okres kredytowania.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *