Oszuści za OC zapłacą więcej

Stabilne półrocze w branży ubezpieczeń

Branża ubezpieczeń zanotowała dobre wyniki finansowe w pierwszej połowie 2011 roku. Składka z ubezpieczeń OC przekroczyła 4,1 mld zł, natomiast z Autocasco niemal 2,9 mld zł. Oznacza to wzrost o około 15% w stosunku do analogicznego okresu w tamtym roku. Do zwiększenia rozmiarów sprzedaży przyczyniła się podwyżka cen, co jest wynikiem powstania bazy kierowców. Owa baza jest prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i pozwala na kontrolę historii danej polisy. Firmy dzięki takiej bazie mogą dostosowywać stawki i podnosić ceny polis nieuczciwym kierowcom. – Duży wpływ na podnoszenie taryf będzie miał też prognozowany istotny wzrost wypłat zadośćuczynień w szkodach osobowych oraz planowane kolejne podwyższenie sum gwarancyjnych w tym ubezpieczeniu – mówi Elżbieta Wójcik, wiceprezes Avivy.

Jak twierdzą eksperci wzrost cen składek jest nieunikniony. Zadaniem ubezpieczyciela jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa powierzanych i wypłacanych środków, a będzie to możliwe tylko przy dopasowaniu cen polis do występującego ryzyka.

Firmy z ubezpieczeń komunikacyjnych wypłaciły w pierwszej połowie roku około 2,7 mld zł odszkodowań z polis ubezpieczenia OC i około 2 mld zł z tytułu ubezpieczenia AC.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *