Polisa OC na quada

Polisa OC także na quada

Popularne ostatnio pojazdy typu quad mają coraz większą rzeszę zadowolonych miłośników. Jednak nawet, gdy używamy tego pojazdu w terenie do jazdy rekreacyjnej musimy wykupić ubezpieczenie OC jak każdy inny posiadacz pojazdu mechanicznego.

Pomimo że pojazdy AVT mają cztery koła i wyglądają niegroźnie, wypadki na nich zdarzają się bardzo często, co wynika ze specyfiki ich użytkowania. Jazda quadem jest możliwa po wykupieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ustawodawca kwalifikuje pojazdy AVT jako pojazdy motorowe trzykołowe, więc należy wykupić polisę ubezpieczenia OC. Jeżeli kierowca wyrządzisz szkodę na mieniu lub zdrowiu osobie trzeciej, wówczas to z ubezpieczenia zostaną pokryte wszelkie koszty napraw i leczenia. Popularność, jaką cieszą się te pojazdy w naszym kraju najlepiej odzwierciedla ilość sprzedanych przez ubezpieczycieli polis. W stosunku do roku 2009 wzrost wynosi około 900 proc. !

Quady tak jak inne pojazdy mechaniczne poruszające się w ruchu drogowym muszą być zarejestrowane i ubezpieczone, a co za tym idzie muszą posiadać tablice rejestracyjne, a kierujący musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Ważne jest, że muszą posiadać ubezpieczenie OC nawet wtedy, gdy jeżdżą wyłącznie w terenie. Chroni to osoby, których mienie lub oni sami mogą ucierpieć w wypadku w wyniku błędu kierowcy quada. Tak jak w przypadku samochodu zakup dodatkowych ubezpieczeń jest dobrowolna i zależy wyłącznie od właściciela pojazdu.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zazwyczaj stosują w stosunku do quadów standardowe ubezpieczenia OC, AC i NNW dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Oferty dla posiadaczy quadów najczęściej swoim zakresem są podobne do polis motocyklowych, a w szczególnych przypadkach może być dostosowana indywidualnie. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie AC trzeba uważać, ponieważ często ubezpieczyciele pomimo podpisania umowy zastrzegają, że są odpowiedzialni dopiero po zarejestrowaniu pojazdu. Można się spotkać z ofertami specjalnie przygotowanymi dla posiadaczy czterokołowców. Najczęściej oferta jest standardowa z małymi różnicami, które dotyczą najczęściej pakietu assistance. Przy wyliczaniu składki brane jest pod uwagę szereg czynników takich jak model, marka, pojemność, rok produkcji pojazdu, jak również dane posiadacza – wiek, data wydania prawa jazdy. Przy ubezpieczeniu Autocasco raczej nie możemy liczyć na ochronę przed kradzieżą. Wybierając dla siebie ofertę ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – czyli takie sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Należy uważać, ponieważ ubezpieczyciele często stosują tzw. franszyzę – czyli nie zwracająca szkody poniżej ustalonej wartości naprawy. Często możemy się spotkać także z udziałem własnym, czyli suma odszkodowania jest pomniejszona o procent, jaki stanowi udział własny w szkodzie. Nie możemy liczyć także na pojazd zastępczy – bierze się to ze specyfiki tego pojazdu. Warto sprawdzić, czy ubezpieczając quada możemy liczyć na zniżki, które zdobyliśmy poprzez bezpieczną jazdę samochodem czy motocyklem.

Jeżeli chcemy wynająć quada na przykład na jeden dzień, aby rekreacyjnie pojeździć po bezdrożach, musimy sprawdzić czy pojazd jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Warto także wiedzieć czy posiada ubezpieczenie AC i jaki jest zakres polisy. Jeżeli pojazd nie jest ubezpieczony a dojdzie do jego uszkodzenia, będziemy musieli pokryć szkody z własnej kieszeni.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *