Zalety leasingu – warunki

Jakie są zalety leasingu?

Leasing to jedna z form finansowania niektórych produktów, zwłaszcza samochodów. Leasing posiada wiele zalet. Należą do nich:

– Wygoda

Do leasingodawców należy obowiązek związany z zakupem, ubezpieczeniem, konserwacją i likwidacją szkód.

– Uproszczona procedura

Leasingodawca przejmuje na siebie wszystkie czynności związane z zakupem danego przedmiotu leasingu i przekazaniem go do leasingobiorcy.

– Możliwość obniżenia zobowiązań podatkowych

Płatności leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dzięki temu zmniejszają podstawę opodatkowania

– Zabezpieczenie płatności

Zabezpieczeniem leasingu jest tytuł własności jaki ma leasingodawca. Taki stan przekłada się na mniejsze ryzyko transakcji co ma wpływ na koszty finansowe. Mając prawo własności w przypadku kiedy zachodzi konieczność wypowiedzenia umowy z tytułu braku płatności rat nie jest konieczne rozliczenie podatku od towarów i usług.

– Dostęp do nowoczesnej technologii

Dzięki leasingowi można prowadzić politykę tzw. szybkiej ekspansji rozwojowej, oraz szybkiej reakcji na rozwój techniki i zmiany rynku bez naruszania struktur finansowych.

– Możliwość dostosowania finansowania

Leasing może być finansowany w złotówkach lub walutach zgodnych ze strukturą walutową przychodów leasingobiorcy, oraz możliwość zastosowania finansowania opartego o stały i zmienny koszt pieniądza, możliwość przewalutowania umowy w trakcie jej trwania.

– Bezpieczeństwo handlowe

Leasingodawca i leasingobiorca współpracują ze sobą podczas prowadzonych negocjacji z dostawcą jeżeli chodzi o warunki umowy sprzedaży, jej realizacji, zapewnienia większej kontroli płatności, wynegocjowanie bardziej korzystnych warunków płatności.

Leasing kapitałowy

Leasing to alternatywna forma finansowania produktów niezwykle popularna wśród małych firm, których działalność na rynku jest stosunkowo krótka. Firmom takim trudno jest otrzymać kredyt w banku, dlatego też decydują się na leasing.

Firmy leasingowe, które udzielają leasingu operacyjnego lub kapitałowego podchodzą do młodych firm mniej restrykcyjnie aniżeli banki, które darzą takich przedsiębiorców mniejszym zaufaniem.

Jeżeli chodzi o leasing kapitałowy to mamy tu do czynienia z dużymi korzyściami na poziomie płacenia podatków. Firmy mogą sobie niektóre wydatki wpisać w koszty uzyskania przychodu, co ma wpływ na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Umowa leasingu kapitałowego wymaga od leasingobiorcy zapłaty czynszu inicjalnego, która wynosi około 10 do 20% wartości leasingowanego dobra, oraz miesięcznej spłaty kwoty leasingu. Do leasingobiorcy należy też konserwacja nabytego na drodze leasingu przedmiotu, oraz opłat, które trzeba będzie ponieść podczas użytkowania przedmiotu.

W przypadku leasingu kapitałowego w koszty uzyskania przychodu można jedynie zaliczyć ratę odsetkową.

Cechą charakterystyczną tej formy finansowania jest to, że umowa powinna zawierać warunki odstąpienia od leasingowanego dobra po czasie trwania umowy. Umowa ta trwa tak długo aż leasingobiorca spłaci całą wartość leasingowanego przedmiotu. Ponadto przy tym rodzaju leasingu leasingobiorcy przysługuje prawo do odpisów amortyzacyjnych.

Oprócz leasingu kapitałowego leasingobiorcy mają do wyboru jeszcze jedną formę: leasing operacyjny.

Obydwa te źródła razem z kredytem różnią się między sobą pewnymi szczegółami, dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji o formie finansowania warto jest rozważyć wszystkie za i przeciw.

Strona warta odwiedzenia: Związek PL

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *