Ubezpieczenie na wakacyjny wyjazd

Jak wybrać polisę na wakacje?

Wakacje to czas wzmożonego ruchu i podróżowania. Na amatorów letniego wypoczynku czyhają różnego rodzaju zagrożenia. Może to być wypadek, koszty leczenia, czy straty spowodowane przez nieuczciwe biuro podróży.

Warto wykupić polisę, która będzie nas w tym czasie chronić. Zanim jednak wykupimy polisę porównajmy oferty kilku towarzystw, aby ochronę dopasować do naszych potrzeb. Zabezpieczeniem przed nieszczęśliwymi sytuacjami mogą być ubezpieczenia oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, które zmniejszają ryzyko ponoszenia przez nas różnorakich kosztów.

Polisa na miarę potrzeb

Wykupienie polisy może znacznie zmniejszyć nasze nieprzewidywalne koszty. Ale tylko wtedy, gdy zostanie skrojona na miarę naszych potrzeb i oczekiwań. Koszt takiej polisy jest niewspółmiernie mała do zabezpieczenia, jakie gwarantuje.

O czym warto pamiętać?

Na pewno warto pamiętać o tym, że Polak, przebywający na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej może się leczyć bezpłatnie w takim samym zakresie jak obywatel kraju, w którym aktualnie przebywa. Jednak zakres bezpłatnej ochrony w państwach Unii jest oferowany w bardzo różnym zakresie. Nasz rodak więc będzie otrzymywał pomoc medyczną w takim zakresie jaki jest przewidziany dla obywatela państwa, w którym zdarzył się wypadek. I pamiętajmy, że nie wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia są objęte ochroną w ramach pomocy publicznej.

Zróżnicowanie ofert wakacyjnych

Na rynku ubezpieczeń spotkać się możemy z ofertami zróżnicowanymi pod względem udzielanej ochrony, przedmiotu ubezpieczenia czy wysokości składki. Najczęściej będą to pakiety wakacyjne przygotowane specjalnie na okres urlopowy. Pakiety takie najczęściej zawierają ubezpieczenia od różnych wypadków i sytuacji. Klasyczne ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia pomoc medyczną w nagłych przypadkach. Począwszy od telefonicznych konsultacji medycznych z polskim lekarzem, poprzez konsultację i badania lekarskie włącznie z hospitalizacja na transporcie medycznym kończąc. W nagłym przypadku wystarczy telefon pod całodobowy numer centrum alarmowego ubezpieczyciela. Numer ten znajdziemy na polisie, ale warto wpisać go do telefony przed wyjazdem. Istotnym elementem jest suma gwarancyjna – to od jej wysokości zależy jaką odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel. Ważne jest wcześniejsze rozeznanie odnośnie kosztów leczenia w kraju, do którego zamierzamy jechać. Z kolej ubezpieczeni następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania związanego ze zdarzeniem, które ma miejsce poza granicami naszego kraju, a na skutek którego, ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień tego uszczerbku bada specjalna komisja powołana przez ubezpieczyciela. Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu jest w przypadku śmierci – pełna suma ubezpieczenia – a w przypadku częściowego uszczerbku – określony przez komisję procent sumy gwarancyjnej. W skład pakietu assistance z reguły wchodzą takie świadczenia jak: pomoc w przypadku kradzieży auta czy rzeczy osobistych, zorganizowanie wcześniejszego powrotu do kraju, jeśli w miejscu zamieszkania w Polsce doszło do poważnych zdarzeń losowych, takich jak choroba bliskiej osoby czy zalanie domu. W pakiecie assistance często znajduje się także ubezpieczenie bagażu, co ułątwia sprawę przypadku zgubienia lub opóźnienia bagażu. Suma takiego ubezpieczenia nie przekracza z reguły kilkuset zł, więc nie możemy liczyć, że zostanie nam zwrócona równowartość aparatu fotograficznego, laptopa czy biżuterii. Są to raczej sumy symboliczne, pozwalające w przypadku zgubienia bagażu na zakupienie podstawowych artykułów. Należy pamiętać, że pakiet assistance nie obejmuje ochrony ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych. Jeżeli planujemy takie sporty uprawiać, należy zgłosić to naszemu ubezpieczycielowi i wykupić odpowiednie dodatkowe opcje. Wszystkie świadczenia pokrywane są do wysokości sum gwarancyjnych przewidzianych w umowie i ogólnych warunkach ubezpieczenia. Każde ubezpieczenie zawiera również pewne elementy ochrony prawnej – na przykład pomoc adwokata, oraz wpłatę kaucji na zwolnienie z aresztu.

Możemy wykupić także prywatne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – czyli OC. Warto zawrzeć taką umowę na wypadek, gdyby zdarzyło się, że wyrządzimy komuś szkodę na plaży, wpadniemy rowerem w spacerujące osoby czy zaprószymy ogień w pokoju hotelowym.

Przejdź do: NAJTAŃSZE OC | OC AC | AC

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *