Zielona karta razem z OC

Jeżeli chcemy pojechać samochodem w dalszą podróż oprócz dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wymagana jest on nas także Zielona Karta.

Co to jest?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, potocznie znane jako OC. Umowę można zawrzeć w towarzystwie ubezpieczeń. Umowa jest zawierana na najczęściej okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie OC zapewnia wypłatę odszkodowania osobom trzecim, które ucierpiały w wyniku działania ubezpieczonego. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC właściciel pojazdu może wykupić także dobrowolne ubezpieczenie Autocasco (AC) chroniące przed uszkodzeniem bądź kradzieżą pojazdu, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest ważne na terytorium Polski, a także od dnia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w większości krajów Europy. Jeżeli chcemy wyjechać dalej, musimy wyposażyć się w Zieloną Kartę.

Co to jest Zielona Karta?

Zielona Karta to międzynarodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje poza granicami Polski. Ubezpieczenie to gwarantuje, że w przypadku zdarzenia z udziałem właściciela pojazdu, ofiarom wypadku zostanie wypłacone odszkodowanie. Zielona Karta ma taką samą formę we wszystkich krajach członkowskich (kraje, które podpisały konwencję Zielonej Karty) – zawsze koloru zielonego.

Gdzie może nam się przydać?

Od dnia 1 maja 2004 – tj. od dnia akcesji Polski do Unii Europejskiej możemy swobodnie wjeżdżać na terytorium innych państw członkowskich. Okazuje się, że w praktyce Zielona Karta będzie niezbędna w razie wyjazdu samochodem poza granice Unii Europejskiej.

Obecnie Zielona Karta jest niezbędna do wjazdu na terytorium: Albanii, Białorusi, Ukrainy, Serbii, Czarnogóry, Maroko, Tunezji, Izraela, Turcji, Iranu, Macedonii, Mołdawii, Bośni i Hercegowiny. Więcej Państw wymagających Zielonej Karty można zobaczyć tu.

Jak uzyskać Zieloną Kartę?

Z reguły Zieloną Kartę można wykupić u ubezpieczycieli komunikacyjnych. Często ubezpieczyciele oferują Zieloną Kartę bezpłatnie, dodatkowo z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Jeżeli zapomnimy o tym ubezpieczeniu w Polsce, możemy bez problemu wykupić go podczas przejazdu przez granicę danego kraju. Pamiętajmy jednak, że może się okazać, że będzie dużo droższe. Warto więc pomyśleć o Zielonej Karcie na etapie planowania podróży, aby uniknąć niespodziewanych zmian planów.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *