Coraz droższe ubezpieczenia OC

Narodowy Bank Polski informuje: coraz droższe ubezpieczenia OC.

Według Narodowego Banku Polskiego ubezpieczenie OC lub AC to najpopularniejsza forma ochrony majątku wybierana przez Polaków. W raporcie na temat stabilności systemu finansowego, Bank Centralny przedstawia prognozy dotyczące wzrostu stawek za te polisy w nadchodzącym czasie, co w następstwie powodować ma coraz lepsze wyniki firm ubezpieczeniowych.

W 2010 roku ubezpieczenia OC i AC miały odpowiednio 33 i 22 procent udziału w całkowitej składce zbieranej przez ubezpieczycieli wśród polis majątkowych. Samochód jest zatem najczęściej ubezpieczanym produktem w tej dziedzinie. Wpływ na ten wynik ma konieczność ubezpieczania auta od odpowiedzialności cywilnej warunkowana przez polskie prawo.

Badając stabilność całego systemu finansowego, Bank Centralny zwrócił uwagę także na wyniki ubezpieczycieli. Okazało się że, nieco gorsze notowania towarzystw ubezpieczeniowych nie mają wpływu na równowagę sektora finansowego, ponieważ ich relacje z bankami są relatywnie mało znaczące.

Przyczyną tych gorszych notowań była wzmożona konkurencja w zakresie ubezpieczeń OC ujawniająca się w ostatnim czasie. Każdy klient ubezpieczający swoje auto zaczyna od obowiązkowego ubezpieczenia OC. Firmy oferujące te polisy obniżały ich koszt do minimum, zachęcając przy okazji do kupna innych pakietów, dotyczących nie tylko naszego samochodu. Działanie to spowodowało, że ceny OC w naszym kraju były jednymi z najniższych w całej Europie.

Od początku 2011 roku ceny tego ubezpieczenia systematycznie wzrastają, a firmy ubezpieczeniowe informują, że tendencja ta utrzymywać się będzie w najbliższym okresie.

Według przewidywań Narodowego Banku Polskiego wyższe ceny za ubezpieczenie OC, spowodują lepsze notowania towarzystw zajmujących się działalnością polisową. Niektóre firmy już podniosły swoje stawki, inne zapewne zrobią to niebawem, lecz na wyniki tych działań będziemy musieli jeszcze poczekać, przynajmniej do drugiej połowy bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *