Ubezpieczenia eksportowe

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – co to za instytucja?

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych powstała na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (DzU z 2001 r. Nr 59 poz. 609 z późniejszymi zmianami).

Jest to przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, które zostało powołane przez państwo, a jej głównym celem jest wspieranie działań eksportowych polskich przedsiębiorców (firma ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców).

Przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną, w której 87,85% udziałów posiada Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Pozostałe 12,15% posiada Bank Gospodarstwa Krajowego.

Główna działalność Korporacji to ubezpieczanie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności i udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych. Działania prowadzone są zarówno w kraju jak i za granicą Polski.

Firma jest jedynym w Polsce ubezpieczycielem, który zajmuje się ubezpieczeniami eksportowymi gwarantowanymi przez Skarb Państwa. Pozwala to przedsiębiorcom prowadzić rozbudowaną sprzedaż nawet z bardziej oddalonymi partnerami handlowymi.

Poza tym ubezpieczyciel zajmuje się ubezpieczeniami długoterminowych projektów eksportowych, które są finansowane przez kredyty z okresem spłaty dwóch lub więcej lat.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zajmuje się małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Wśród jej klientów znajdują się także banki i instytucje finansowe.

Małe przedsiębiorstwa

W tym wypadku firma ubezpiecza należności handlowe. W swojej ofercie posiada poniższe rodzaje ubezpieczeń:

  •   Europolisa (propozycja dla małych firm, które dopiero co rozpoczynają sprzedaż towarów lub prowadzą wymianę handlową na małą skalę z partnerami z kraju i z krajów europejskich z wyłączeniem: Białorusi, Ukrainy, Rosji),
  •   Pakiet (bardzo dobry produkt przeznaczony dla firm działających na rynku polskim i zagranicznym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie należności od kontrahentów zagranicznych z większości krajów, oraz kontrahentów polskich),
  •   Polisa na Wschód (zapewnia ochronę należności finansowych firmy sprzedającej towary na rynki wschodnie, takie jak: Ukraina, Białoruś, Rosja),
  •   Nowe Rynki (zadaniem tego produktu ubezpieczeniowego jest pomoc w sfinansowaniu kosztów, które związane są z wejściem na nowy rynek zbytu, oraz wypromowaniem nowej usługi, czy nowego produktu za granicą).

Uzupełnieniem tej oferty ubezpieczeniowej są gwarancje ubezpieczeniowe. Gwarancje mogą być:

  • krajowe,
  • eksportowe,
  • celne i akcyzowe.

 

Zajrzyj do: OC | OC AC | AC | LEASING | KREDYT SAMOCHODOWY

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *