Odszkodowanie z ubezpieczenia OC?

Zaniżone odszkodowanie?

 Niestety obecnie nagminnie dochodzi do sytuacji, w której ubezpieczyciele zaniżają kwoty odszkodowań. Korzystając z niewiedzy konsumentów o likwidacji szkód skutecznie nie wypłaca się należnych im pieniędzy. Warunki wypłaty odszkodowania zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń, jednak czasem są tak zawiłe, że nawet po ich przeczytanie nie wiemy czego dotyczą. Poniżej przedstawiono najczęstsze przyczyny zaniżenia wypłacanych odszkodowań.

Szkody osobowe

Oczywistym jest, że gdy w wypadku komunikacyjnym zginie bliska nam osoba mamy prawo do zadośćuczynienia lub renty. Jednak nie jest to takie proste jakby się mogło wydawać. Bardzo często dochodzi w takich sytuacjach do konfliktów poszkodowanego z ubezpieczycielem, a takie sytuacje mają finał w sądzie. Często przyczyną jest niewiedza. Zadośćuczynienie otrzymujemy za doznaną krzywdę związaną ze strata bliskiej osoby, a nie za straty materialne. Są to sprawy delikatne i intymne, a co za tym idzie trudno wycenić takie uczucia. Dobrze wykorzystują to towarzystwa ubezpieczeniowe. Kompensaty w szkodach osobowych mają wysoką wartość, dlatego jeszcze trudniej je zdobyć. Ubezpieczyciele chwytają się najróżniejszych sposobów by odstraszyć i zniechęcić nas do walki o odszkodowanie. Do konfliktów dochodzi także w sytuacjach, gdy chodzi o koszty pogrzebu. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 1982 roku stanowi, iż zwrotowi podlegają takie wydatki jak:

  • Transport zwłok
  • Wykupienie miejsca na cmentarzu
  • Wykonanie nagrobka
  • Zakup kwiatów
  • Poczęstunek dla biorących udział w uroczystości
  • Zakup odzieży żałobnej

Jednak niestety pomimo ustaleń sądu, zakłady ubezpieczeń często nie stosują się do tego prawa i odmawiają wypłaty odszkodowania. Często powołując się na przyznany zasiłek pogrzebowy otrzymany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma to związku, nawet, gdy otrzymamy takie świadczenia dalej przysługują nam pieniądze od ubezpieczyciela.

Kosztorys

W drodze postępowania ubezpieczyciela zostaniemy poproszeni o wybór jaką formę rozliczenia wybieramy. Możemy wybrać między metodą kosztorysową a metodą serwisową. Większość nas zgadza się na pierwszą opcję – ubezpieczyciel przysyła swojego rzeczoznawcę, który robi oględziny i oblicza koszty naprawy. Często brane są pod uwagę zmienniki części słabszej jakości. Jeżeli zależy nam na sprawnym aucie i najwyższej jakości lepiej jest skorzystać z metody serwisowej. Wtedy pieniądze nie zostaną wypłacone nam, al.e warsztatowi naprawczemu. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe nie wmówi mechanikowi, jakie części ma zamontować.

Przejdź do: OC | OC AC | AC

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *