Getin – Leasing

Leasing w Getin Leasing

Leasing to bardzo szybki i prosty sposób na sfinansowanie zakupu środków trwałych. Jest on alternatywą w stosunku do kredytu bankowego.

Leasingodawca wybiera sobie przedmiot, który chce sfinansować i na podstawie zawartej umowy z leasingodawcą otrzymuje w użytkowanie na określony termin wybrany przez siebie przedmiot. Leasingobiorca przez cały okres umowy zobowiązany jest płacić raty leasingowe. W razie zwłoki zapłaty rat, leasingobiorca może się liczyć z tym, że przedmiot może mu zostać zabrany.

Zakończenie umowy oznacza, że leasingobiorca ma możliwość nabycia użytkowanej rzeczy za ustaloną cenę wykupu. Więcej o leasingu można dowiedzieć się z art. 709 Kodeksu Cywilnego.

Znane są dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Leasing może dotyczyć przedmiotów używanych i nowych.

Cechy leasingu operacyjnego:

 • wykup, który jest określony w umowie przysługuje jedynie leasingobiorcy i nie może być niższy od bieżącej wartości księgowej przedmiotu,
 • raty leasingowe w całości są kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy,
 • w okresie trwania leasingu przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy,
 • umowa musi być zawarta na czas, który nie jest krótszy od 40% okresu amortyzacji: samochody 2 lata, ciągniki i naczepy 3 lata. Oznacza to, że firma leasingująca nie może sprzedać przedmiotu przed upływem tego okresu po cenie innej niż rynkowa.

Cechy leasingu finansowego:

 • możliwość rozłożenia podatku VAT na cały okres leasingowania,
 • leasingobiorca amortyzuje przedmiot leasingu (możliwa jednorazowa amortyzacja),
 • brak ograniczeń co do minimalnego okresu umowy.

W Getin Leasing można liczyć na sfinansowanie:

 • samochodów osobowych i dostawczych,
 • ciągników siodłowych i naczep,
 • samochodów ciężarowych i specjalnych,
 • maszyn budowlanych i drogowych,
 • urządzeń medycznych, diagnostycznych, pomiarowych i innych.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *