Wakacje dla przedsiębiorców

 

Stop „wakacjom ubezpieczeniowym” dla przedsiębiorców

 

W ostatnich dniach Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny negatywnie zarekomendowała projekt nowelizacji ustaw dotyczącej ubezpieczeń, wprowadzający możliwość odroczenia wpłaty składek na ubezpieczenie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli skorzystać z „wakacji ubezpieczeniowych”- czyli przez cztery miesiące nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Projekt także zakłada zmniejszenie minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 30 na 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jak ocenia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzenie możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenie sprawi, że osoby, które skorzystają z tej możliwości, będą pozbawione opieki medycznej. MPiPS podkreśla, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z konstytucją, a także istnieje niebezpieczeństwo, że w sytuacji wypadku osoby niepłacącej składek, jej rodzina zostanie pozbawiona świadczeń społecznych.

Posłowie komisji polityki społecznej i rodziny stanowczo opowiedzieli się przeciwko nowemu projektowi – ich zdaniem obniżenie podstawy składki na ubezpieczenie nie poprawi sytuacji przedsiębiorców rozpoczynających działalność, ponieważ oszczędność wynosiłaby od kilku do kilkudziesięciu złotych, natomiast straty budżetu państwa byłyby o wiele bardziej dotkliwe. Autorzy nowelizacji podkreślają, że chodziło im głównie o zmniejszenie obciążeń w początkowym etapie działalności, kiedy to zwykle dochody są na poziomie wydatków lub nawet niższym. Drugim celem miała być aktywizacja zawodowa osób mniemających zatrudnienia, a w szczególności absolwentów szkół i osób powyżej 50 roku życia.

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *