Społeczność kierowców

Nowy blog dla kierowców Towarzystwo Ubezpieczeń AXA Direct swoją marką wspiera nowo powstały blog motoryzacyjny dla nowoczesnych kierowców SmartDriver.pl , który jest dostępny od 14 lipca 2011 roku pod adresem internetowym www.smartdriver.pl Poza tym można go znaleźć również na Facebooku i YouTube.

 Blog powstał po to, aby skupiać społeczność kierowców, których interesują najnowsze informacje związane z motoryzacją, oraz ubezpieczeniami. Na blogu znajdą się ciekawe informacje i porady dla kierowców typu jak mają dbać o swój pojazd, jakie ubezpieczenie mają wybrać, itp. Będą to głównie porady na takie tematy, jak między innymi: ekojazda (temat bardzo na czasie), nowoczesne technologie i nowinki motoryzacyjne, pierwsza pomoc na drodze, prawo drogowe, przeglądy techniczne, ubezpieczenia. Oprócz treści, blog będzie zawierał mnóstwo wysokiej jakości zdjęć, filmów wideo z testami. Znajdą się na nim również reportaże specjalnie przygotowane do umieszczenia ich blogu, różne ciekawostki itp. Widać, że całość zapowiada się bardzo ciekawie, a całe przedsięwzięcie jest godne uwagi, tym bardziej, że znajduje się pod szczególną opieką tak znamienitej i godnej firmy jaką jest AXA Direct.

1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie większość przepisów nowelizacji ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Prawie ubezpieczeniowym oraz Prawie drogowym. 14 lipca posłowie z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych pracowali nad poprawkami, które zostały zgłoszone podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji wyżej wymienionych ustaw.

Podczas obrad posłowie opowiedzieli się między innymi za wprowadzeniem do projektu poprawki likwidującej podwójne ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wcześniej noszono się z zamiarem, że właściciel pojazdu mógłby wypowiedzieć starą umowę pod warunkiem jeżeli posiadane umowy ubezpieczenia byłyby zawarte na ten sam okres i pokrywałyby się ze sobą co do dnia. Jednak stwierdzono, że taki zapis znacznie ograniczałby możliwość zwrotu podwójnego OC. Według wiceministra finansów obecny zapis poprawki jest zgodny z propozycją rządu. Takie rozwiązanie, które ułatwia ubezpieczonym rezygnację ze starej umowy jest rozwiązaniem dobrym, ponieważ nieraz posiadacz pojazdu czasami zupełnie nieświadomie ma przedłużoną starą umowę.

Kolejna pozytywna poprawka dotyczy zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zostały zdefiniowane przypadki kiedy należy się zwrot.

Z kolei negatywnie zaopiniowano miedzy innymi poprawkę, która dotyczyła możliwości podwyższenia w określonych przypadkach przez zakład ubezpieczeń składki ubezpieczeniowej. Przyjęte zostały również poprawki eliminujące błędy legislacyjne.

Przejdź do:    OC | OC AC | AC | LEASING | KREDYT SAMOCHODOWY

Dodaj komentarz

Komentarz
Podpis* e-mail *